Sankcja kredytu darmowego forum

4 min read

Sankcja kredytu darmowego nie jest tak popularna jak pozwy o unieważnienie umów frankowych, czy coraz bardziej zyskujące na renomie pozwy WIBOR. Sporo osób może więc w ogóle nie zdawać sobie sprawy z tego, że przysługuje im roszczenie od banku. Roszczeniem takim jest właśnie tzw. sankcja kredytu darmowego. To ciekawa, choć wciąż mało znana, instytucja prawa bankowego. Umożliwia ona w praktyce, w przypadku pewnej grupy kredytów i spełnienia określonych przesłanek, uzyskanie kredytu bez żadnego oprocentowania.

Nie może więc dziwić, że na forach kredytobiorców coraz częściej pojawiają się pytania o sankcję kredytu darmowego. Czym jest więc sankcja kredytu darmowego? Czy warto skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego – co to dokładnie znaczy?

Pojęcie sankcji kredytu darmowego powstało na kanwie Ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawa ta wskazuje, w art. 45, że konsument – kredytobiorca, w określonych w ustawie przypadkach, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Tłumacząc jak najprościej, sankcja kredytu darmowego forum polega na tym, że jeżeli wystąpią ustawowe przesłanki kredytobiorca zobligowany będzie do zwrócenia bankowi jedynie kwoty pożyczonego kapitału bez odsetek. Biorąc pod uwagę korzyści ekonomiczne oczywistym jest, że każdy chciałby skorzystać z tej instytucji prawnej. Niestety sankcja kredytu darmowego zadziała tylko w przypadku określonych kredytów i po ziszczeniu się ustawowych przesłanek.

Sprawdź również: Czy sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytu hipotecznego?

Sankcja kredytu darmowego – do jakich kredytów ma zastosowanie?

Kwestię do jakich kredytów możemy stosować sankcję kredytu darmowego znaleźć można w ustawie, zasadniczo są to kredyty:

·       nie przekraczające (kapitał kredytu) 255 550,00 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej (inne kredyty nie są bowiem uznawane za kredyty konsumenckie);

·       w których do zawarcia umowy kredytowej doszło po dniu 17 grudnia 2011 r.;

·       w których kredytobiorca ma status konsumenta;

·       warunkiem koniecznym jest spłata wszystkich rat w terminie;

·       w których ostatnie czynności związane z umową kredytu (np. spłata kapitału) nie nastąpiły dawniej niż rok od zgłoszenia roszczenia sankcji kredytu darmowego;

·       niezabezpieczone nieruchomością.

Sankcja kredytu darmowego – przesłanki zastosowania

To, że kredyt spełnia warunki do zastosowania sankcji kredytu darmowego nie jest równoznaczne z możliwością skorzystania z tej instytucji. Spełnione muszą jeszcze zostać konkretne, wskazane w ustawie przesłanki. W praktyce wystąpienie takich przesłanek jest równoznaczne z popełnieniem błędu przez bank przy tworzeniu umowy kredytu i to właśnie ten błąd umożliwia domagania się sankcji kredytu darmowego. Przykładami taki przesłanek są:

·       zawarcie umowy w niewłaściwej formie – najczęściej prawidłową formą jest forma pisemna;

·       niewskazanie w treści umowy czasu jej obowiązywania;

·       niewskazanie w treści umowy RRSO oraz całkowitej kwoty do spłaty wyliczonej na dzień zawarcia umowy;

·       brak szczegółowego objaśnienia zasad spłaty kredytu w tym w jaki sposób (na kapitał, czy odsetki) zaliczane będą raty kredytu;

·       niewskazanie w treści umowy informacji o możliwości i sposobie wcześniejszej spłaty kredytu;

·       niewskazanie w umowie kredytu danych kredytobiorcy (imię, nazwisko, adres) i kredytodawcy.

Sankcja kredytu darmowego – czy warto?

Skoro już wiemy kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego pozostaje pytanie, czy warto wykorzystać taką sposobność? Odpowiedź na tak zadane pytanie może być tylko jedna – jak najbardziej warto. Kredytobiorca, jak sama nazwa wskazuje, zyskuje darmowy kredyt. Odchodzi więc obowiązek zapłaty odsetek od kredytu. Jest to niewątpliwie bardzo duże odciążenie ekonomiczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, wciąż wysokie, stopy procentowe, wpływające na wysokość rat kredytowych.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours