Ile kosztuje sankcja kredytu darmowego?

3 min read

Przy spełnieniu pewnych warunków i przesłanek możliwe jest uzyskanie darmowego kredytu. Dla kredytobiorcy darmowy kredyt to ogromna korzyść, a przede wszystkim oszczędność pieniędzy, które zamiast do banku pozostaną w kieszeni kredytobiorcy. Kiedy kredyt jest darmowy i ile kosztuje sankcja kredytu darmowego?

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego oznacza, że kredytobiorca zwraca tylko otrzymany kapitał kredytu. Nie musi zaś płacić odsetek czy innych kosztów zwykle ponoszonych w związku z zaciągnięciem zobowiązania jak np. prowizja.

Sprawdź również: Sankcja kredytu darmowego – kalkulator

Kiedy kredyt jest darmowy?

Kredytodawca w umowie kredytu konsumenckiego musi zawrzeć pewne informacje jak m.in. termin i sposób wypłaty i spłaty kredytu, całkowity koszt kredytu, warunki oprocentowania i wiele innych. Elementy te są wymienione w ustawie o kredycie konsumenckim. Jeżeli bank nie dopełni któregoś z obowiązków, to naraża się na brak przychodów z tytułu udzielania kredytu. Dla kredytobiorcy oznacza to darmowy kredyt.

Wbrew pozorom, zdarza się, że instytucje finansowe nie wskażą w umowie wymaganych przez ustawę informacji lub też wskażą je, lecz w sposób nieprawidłowy. Wówczas należy złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego.

Należy wiedzieć, że nie wszyscy skorzystają z sankcji kredytu darmowego. W tym zakresie zostały wprowadzone pewne warunki, które należy spełnić jak posiadanie statusu konsumenta czy też zaciągniecie kredytu w kwocie nie większej niż 255 550 zł (albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska). Nieoceniona w tym zakresie jest pomoc kancelarii prawnej, która dokona analizy umowy i wskaże czy kredytobiorca może skorzystać z sankcji kredytu darmowego.

Sankcja kredytu darmowego – cena

Jedno z głównych pytań dotyczących sankcji kredytu darmowego to pytanie jaki koszt wiąże się z sankcją kredytu darmowego. Koszt ten nie jest ściśle określony. Pierwszy koszt, jaki się pojawia to koszt skorzystania z usług kancelarii prawnej. Nie ma jednego ustalonego cennika dla wszystkich kancelarii. Kancelaria prawna lexwibor w ramach sprawy dotyczącej sankcji darmowego kredytu dokonuje analizy umowy kredytu, a następnie w razie jej pozytywnej weryfikacji składa do banku oświadczenie o skorzystaniu z sankcji darmowego kredytu. Pomoc kancelarii często obejmuje także wszelką komunikację i negocjacje z bankiem, a także w przypadku decyzji odmownej banku podejmuje się sporządzenia pozwu do sądu i prowadzenia sprawy sądowej.

Cena usług kancelarii prawnej uzależniona jest zatem od okoliczności sprawy i nakładu pracy. Wycena usług kancelarii jest darmowa, dlatego też warto zwrócić się o nią, opisując sprawę i załączając niezbędne dokumenty. Wynagrodzenie kancelarii zwykle składa się z opłaty początkowej oraz opłaty pobieranej jako procent od wygranej.

Sankcja kredytu darmowego – jaki koszt?

Oprócz kosztu wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika mogą pojawić się także inne koszty. Jeżeli bank odmówi wypłaty roszczeń na rzecz kredytobiorcy, sprawę można skierować do sądu. Wówczas należy uiścić opłatę od pozwu, która jednak nie będzie przekraczać 1000 zł.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours